Karsprængninger på ben kan behandles effektivt

Inga Winther, sygeplejerske.

Inga Winther, sygeplejerske.

Jeg har i mange år arbejdet som operationssygeplejerske på hospitaler, og i kirurgiske klinikker. Tidligt fik jeg interesse for behandling af blodsprængninger på ben . Gennem de sidste 25 år har jeg gjort mig til ekspert i behandlingen slerosering også kaldet mikrosclerosering, og har haft den glæde at kunne give rigtig mange piger smukke ben. I de senere år har jeg behandlet i samarbejde med Hudlægerne i Virum.

Behandling med sclerosering.

Det er i dag almindeligt anerkendt at sclerosering er en meget effektiv behandling. Med en meget tynd nål sprøjtes en lille mængde væske kaldet aethoxysclerol ind i karsprængningen. Stoffet udløser en irritation i karvæggen og blodsprængningen nedbrydes og fjernes permanent.

Udførsel af behandlingen

Flere blodsprængninger kan behandles på en konsultation. Behandlingen indebærer en del småstik, som de fleste sammenligner med myggestik. Har du mange blodsprængninger, kan der behandles flere gange med en uges mellemrum.
Efter behandlingen skal du have en støttestrømpe på i et døgn. Strømpen får du udleveret i klinikken.
Efter behandlingen skal du undgå sollys i 14 dage. Du kan evt. anvende solblokker faktor 50. Efter behandlingen bliver karsprængningerne mørke og svinder over 3-4 uger.
Hvis du har store karsprængninger, vil der ofte komme en brun eller sort misfarvning som langsomt svinder over de næste tre måneder i sjældne tilfælde længere tid.
Den samme blodsprængning kommer ikke igen. Men du kan selvfølgeligt udvikle nye senere i livet.
Nogle vælger at komme med års interval til vedligeholdelsesbehandling.
For at få smukke sommerben er det derfor en god ide at starte behandlingen i god tid inden sommeren!!!

Årsagen til blodsprængninger på ben opstår.

Hos mange drejer det sig om en arvelig tendens. Stående arbejde, hormonelle forandringer som p.piller og graviditet samt overvægt kan også have betydning.
Mange ved ikke at karsprængninger kan behandles effektivt, og det kunne derfor være et godt emne at tage op i f.eks mødregrupper

Hvem kan behandles

Langt de fleste kan behandles.
Pga manglende erfaring behandler vi ikke gravide eller ammende.
Den første konsultation er gratis. Her vurderer jeg sammen med en af hudlægerne, om du kan behandles og om flere behandlinger vil være nødvendig. Du får uddybende skriftlig information. Sunhedsstyrelsen har bestemt at der skal gå minimum 48 timer efter informationen er givet, før en behandling kan udføres, samt at der skal tages før og efter fotos.

Bivirkninger ved sclerosering af blodsprængninger på ben

Bivirkninger udover de tidligere nævnte er sjældent forekommende.
Der kan komme små sår på indstiksstederne. Disse forsvinder efter nogen tid. Der kan meget sjældent opstå brunfarvning eller en ansamling af helt små røde kar. Disse forandringer bleger normalt af over ca 1 år.
Ligeledes yderst sjældent kan der opstå infektion eller overfladisk veneblodprop med forbigående smerte og hævelse i området.
I ekstremt sjældne tilfælde kan der ses en generel allergisk reaktion.